Møte i Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

År:

Møte som er haldne: Framtidige møte:
Rådet for menneske med nedsett 27.11.13 Avholdt
Rådet for menneske med nedsett 30.10.13 Avholdt
Rådet for menneske med nedsett 04.09.13 Avholdt
Rådet for menneske med nedsett 22.05.13 Avholdt
Rådet for menneske med nedsett 10.04.13 Avholdt
Rådet for menneske med nedsett 06.02.13 Avholdt


<< Tilbake