SAKSDOKUMENT TIL DEI POLITISKE ORGANA 

Saksdokumenta vert normalt publiserte ca. ei veke før møtet skal haldast. 

Finn saksdokument
Vel utval i spalta til venstre og vel deretter møteoversikt. Du får då fram sakene til kvart einskild møte.
Du kan også velje saksoversikt og få fram saksoversikt uavhengig av møtedato.