Politiske saker
Hordaland fylkeskommune

Meldingar

I enkelte tilfelle kan det være sendt meldingar (orienteringar) til eit utval. For å vise desse sakene, velg fyrst utval i lista til venstre. Deretter klikkar du "Referatsakar". I enkelte tilfelle er disse sakene også navngitt "Meldinger" eller "Orienteringssaker".
Lista viser oversikt over møter der det er registrert at slike saker er sendt utvalet. Klikk på lenken utenfor møtet for å vise dokumentet.


<< Tilbake