Politiske saker
Hordaland fylkeskommune

Møteoversikt for eit utval

I denne lista får du sjå alle møtene som er gjennomført eller planlagt for eit gitt utval. Du henter opp lista ved å velge utval i lista til venstre. Deretter vel du "Møteoversikt". Velg eventuelt anna årstal enn det som vises i feltet.

Klikkar du på ein dato blir sakskartet (agenda) for dette møtet opna. Over lista ser du møtedato og tid. Kvar sak vises med sakstittel og utvalsaksnummer. I tillegg vises nummer som saka er registrert med i arkivet. Klikkar du på ein sakstittel vises ei list som og inneheld hvilke andre utval som har behandla saka.
Klikkar du eit saksdokument, vises dokumentet.


<< Tilbake