Politiske saker
Hordaland fylkeskommune

Saksoversikt for eit utvalg

I denne lista får du sjå alle sakene som behandles i det utvalet du vel i lista til venstre. Velg deretter "Saksoversikt". Velg eventuelt anna årstal enn det som vises i feltet. Lista inneheld saka sitt behandlingsnummer i utvalet og tittel. I slutten av lista finn du eventuelt lenke for å hente opp neste side med saker.

Om du klikkar på ein sakstittel kjem du inn på ei ny side med informasjon om hvilke andre utval som eventuelt behandla saka samt liste over saksdokumenter.

Klikkar du namnet på utvalet, blir sakskartetn opna for det møtet som saka er behandla i. Over listen ser du møtedato og tid. Hver sak vises med sakstittel og utvalgssaksnummer. I tillegg vises nummer som saka er registrert med i arkivet.
Klikkar du eit saksdokument, vises dokumentet.


<< Tilbake