Politiske saker
Hordaland fylkeskommune

Fritekstsøk

Ved hjelp av dette feltet kan du søke i dokumenttekstene. I feltet skriv du inn ord eller fraser du trur vil finnast i ein eller annan dokumenttekst.

Under finn du døme på ulike måter å definere eit søk. Start gjerne med eit enkelt ord. Om resultatet blir stort og uoversiktlig bør du søke å avgrense det ved å nytte fleire ord, t.d. "omsorgstenest" and "hjemmehjelp". Dokumenter og saker der søkeorda forekjem oftast, blir rangert øverst i resultatlista.

Når du er ferdig med å sette opp søket, starter du det ved å klikke på knappen "Utfør søk".

Definere eit fritekstsøk.

Søkekriteriet kan være eit enkelt ord eller ein kombinasjon av fleire ord i eit "boolsk uttrykk" - eller du kan skrive inn ein fullstendig frase.

 • I feltet kan du nytte søkekoperatorene AND, OR, AND NOT og NEAR
 • Jokertegnet "*" etter eit ord nyttast for å finne ord med same begynnelse t.d. "finan*" for finans, finansiering, finanser osv. For søk i fritekst kan jokertegnet berre nyttast i slutten av ordet.
 • Anførselstegn nyttast for søk etter ein eksakt frase som første og siste tegn. Nytt og anførselstegnet før og etter enkeltord, t.d. "finans".
 • Parenteser nyttast i meir komplekse søk. Kriteriet innanfor parentesene behandles som ein enhet i søket.

Døme:

"uten mat og drikke"
 • finn alle dokument der teksten inneheld frasen 'uten mat og drikke' duger helten ikkje.
"drikke"
 • finn alle dokument der teksten inneheld ordet 'drikke'.
"drikk*"
 • når du plasserer jokertegnet i slutten av ordet, utvider du søket til å gjelde dokument med ord der stavelsen 'drikk' finns, t.d drikke og drikkevarer.
"mat" and "drikke"
 • finn dokument der orda 'mat' og 'drikke' finns.
"mat" or "drikke"
 • finn dokument der enten ordet 'mat' eller 'drikke' finns, t.d. "uten 'mat' og 'drikke'..." og "det er sundt å 'drikke' mykje vatn'..."
("drikke" or "kaffe" or "mineralvan") and "mat"
 • finn dokumenter der 'ett av orda' inne i parentesen må finns i tillegg til ordet 'mat'.
"mat" and not ("drikke" or "kaffe" or "mineralvann")
 • finn dokument der ordet 'mat' finns uten at nokon av orda inne i parentesen er tilstades i dei same dokumenta.
"alfa" near ("beta" or "gamma")
 • finn dokument der ordet 'alfa' finns plassert nær eitt av orda 'beta' eller 'gamma'.
"alfa" near "beta" near "gamma"
 • finner dokument der orda 'alfa', 'beta' og 'gamma' er plassert i nærleiken av kvarandre i dokumentteksten.

<< Tilbake