Politiske saker
Hordaland fylkeskommune

Resultatlister

I programmet er det brukt to ulike resultatlister avhenging av hvilke felt som nyttes i søket.

Dersom du har inkludert fritekstsøk i søkekriteriene, vises resultatlisten som er beskrevet i siste del av dette emnet.

Resultatliste uten fritekstsøk inkludert:
Resultatet av søket blir presentert i ein tabell med tre kolonner, og ein rad for kvart treff. Lista viser sakstittel og hvilket utval saka sist ble behandlet i.

Resultatlista er rangert etter kor mange av søkeordene som ga treff. Lista er avgrensa til å vise maksimalt 15 treff. Hvis søket ditt gir mange treff, vil det løne seg å avgrense søket ved å leggje til fleire søkeord, eller søke innanfor saker som er behandla av eit særskilt utval eller i ein tidsperiode. På denne måten kan du finne saker som ikkje blir rangert blant dei 15 beste i ditt noverande søk.

For å studere søkeresultatet vidare kan du klikke på sakstittelen for å få detaljer om saka.

Resultatliste når søk i fritekst er inkludert:
Resultatet av søket blir presentert i ein tabell som viser dokumenttittel, sakstittel, og eit samandrag av innhaldet i dokumentet.

Resultatlista er rangert etter kor mange av søkeordene som gav treff. Dokumentene rangeres på ein skala frå terningkast seks (best) til ein. Lista er avgrenset til å vise maksimalt 15 treff. Hvis søket ditt gir mange treff, vil det lønne seg å endre rangeringen ved å leggje til fleire søkeord. På denne måten kan du finne dokumenter eller saker som ikkje blir rangert blant de 15 beste i ditt noverande søk.

For å studere søkeresultatet vidare kan du klikke på sakstittelen for å få detaljer om saka, eller på dokumenttittelen for å få sjå innhaldet i dokumentet (forutsetter at dokumentene er lagt ut på Internett).

Søkekriteriene gav ingen treff
Hvis du ikkje får søkt fram dokumenter og saker som venta, er søket truleg for restriktivt. Det er mogleg at du må nullstille nokon av søkekriteriene og prøve på nytt. Eit anna tips er å prøve eit fritekstsøk på dei same søkeorda.


<< Tilbake