Politiske saker
Hordaland fylkeskommune

Introduksjon

Velkommen til DocuLive Kommunal for Internett.

Frå denne sida kan du søkje fram saker som er behandla i ulike råd, styre og utval.

Opningsbildet viser eit skjema for å søkja etter saker ut frå sakestittel, ut frå kva utval som behandlar saka, eller ut frå møtedato m.m.

Til venstre i biletet er viset oversikt over alle registrerte utval.
Ved hjelp av utvalslista har du rask tilgang til all informasjon som er registrert.

Vel du eit utval, råd eller styre i lista kan du deretter velgje å sjå møteoversikt, saksoversikt, meldingar sendt til utvalet og kven som er medlemmer i utvalet.

<< Tilbake